Posted by: rumunia1 | December 12, 2008

Banat

Banat – kraina historyczna w południowo-wschodniej Europie, położona w południowej części wielkiej Niziny Węgierskiej, między Dunajem, Cisą i jej dopływem Maruszą oraz Karpatami Południowymi. Kraina ta leży obecnie na terenie 3 państw :

* Rumunii (18,7 tys. km²)
* Serbii (9 tys. km²)
* Węgier (0,3 tys. km²)

Wschodnią część Banatu zajmują urodzajne tereny rolnicze, a część zachodnią Góry Banackie ze złożami węgla brunatnego, rud żelaza, oraz rud miedzi.
W starożytności Banat wchodził w skład Dacji. Początkowo pod panowaniem węgierskim, w latach 1552-1718 był pod panowaniem tureckim. Od roku 1718 wchodził w skład Austrii, która popierała kolonizację niemiecką na tym terenie (tzw. Szwabi banaccy). Po rozpadzie Austro-Węgier, 31 października 1918 w Timişoarze proklamowano powstanie Republiki Banackiej, na czele której stanął Otto Roth. Jednak już 15 listopada do republiki wkroczyły wojska serbskie. W 1919 Jugosławia i Rumunia podzieliły Banat między siebie. 4 czerwca 1920 w Trianon Banat podzielono ostatecznie między Rumunię, Jugosławię i Węgry, którym przypadł niewielki skrawek terytorium. W dawnej części jugosłowiańskiej (dziś w granicach Serbii) żyje spora mniejszość węgierska.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: